Pedagógusaink továbbképzéseken vettek részt

Október utolsó hetei igencsak sűrűre de annál izgalmasabbra sikeredtek, ugyanis tanáraink három különböző témájú továbbképzésen vehettek részt.

1. A projektpedagógia, mint az élményszerű tanulás gyakorlata

2. Tevékenységközpontú tanulásszervezés a magatartási és tanulási problémák leküzdésére

3. Digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok gyakorlati alkalmazása az oktatásban

5

 

A tanári kar teljes létszámban képviseltette magát mindegyik képzésen, melyek akkreditált 30 illetve 40 órás képzések voltak és a végén minden oktatónk tanúsítványt kapott!

Posted in Egyéb | Leave a comment

Angol és német nyelvű vetélkedők, nyelvi témahét a Gandhi Gimnáziumban

Október 19. és 22. között nyelvi témahetet szerveztünk diákjaink számára. Igyekeztünk minden osztályból bevonni gyermekeket. A feladatokat pedig úgy válogattuk össze, hogy azok emeljék a cigány nyelv presztízsét ill. erősítsék a cigány/roma identitástudatot és motiválják diákjainkat a nyelvtanulásban. Utóbbi miatt bekapcsolódtunk az 1956. október 23-i megemlékezésbe is. Próbáltunk változatos munkaformákat alkalmazni, ill. ahol lehetett, összevontuk a beás és a lovári csoportot, továbbá néhány elemet több csoportnál is felhasználtunk, ügyelve a korosztálybeli különbségekre. Kisfilmek megtekintése mellett saját készítésű feladatok (memóriakártya, dominó, szókereső, pixwords), saját fordítások (vers, találós kérdések, mondókák) játszották a főszerepet, hiszen cigány nyelvek esetében még nem igazán rendelkezünk komplett feladatbankkal, mint pl. az angol, vagy német nyelv esetében. Ezen feladataink különféle készségek, képességek fejlesztésére is alkalmasak voltak.

 

Posted in Egyéb | Leave a comment

Mi várható még a projekt zárásáig?

Az elkövetkezendő időszakban még számos program kerül megvalósításra. Többek között nyelvi témahetet indítanak, nyelvi vetélkedőkön vehetnek részt a diákok és tanárok egyaránt. Valamint kitűzött cél 40 pedagógus továbbképzése is.

Posted in Egyéb | Leave a comment

Sporttábor és erdei táborok Kisgörbőn

Augusztus végén és szeptember elején több táborozási lehetősége is volt annak a 80 gyermeknek, akik a “Az innovatív Gandhi Gimnázium” projekt kapcsán jutottak el Kisgörbőre. A tábor során már használatba vehették az uniós támogatásból megvásárolt új kerékpárokat is. A táborok mindennapjait fotókban is megörökítették, melyek a Galéria menüpontban megtekinthetők.

Posted in Egyéb | Leave a comment

2015. május 1-vel elindult a pályázat megvalósítása

“Az innovatív Gandhi Gimnázium” című projekt 2015. május 1-vel a megvalósítási szakaszba lépett.  A projekt során 1.800.000 Ft értékben vásárolnak majd sporteszközöket (bicikli, kosárlabda) valamint informatikai eszközöket (laptopok, projektorok, vetítő vásznak).

Posted in Egyéb | Leave a comment